Agenda

Recente Activiteiten

(Zie hier voor alle activiteiten)

18 juni 2024
“The energie transition: a reality check″
Presentatie door Theo Wolters als onderdeel van het lustrumsymposium van Clintel
Locatie: Roelofarendsveen
Organisatie: Clintel

20 oktober 2023
“De energietransitie: een reality check″
Presentatie door Theo Wolters als afsluiting van het Holland Gold G3 evenement “Geld, Groen en Geopolitiek”
Locatie: Ede
Organisatie: Holland Gold
Zie hier de video registratie

10 oktober 2023
Alles wat er te weten valt over CO2″
Presentatie door Theo Wolters voor KIVI kring Rotterdam over de wetenschappelijke feiten over CO2:
– CO2 in het geologische en biologische verleden
– De CO2 kringloop; concentraties en evenwichten in atmosfeer en oceaan
– Natuurkundig effect van CO2 op IR straling; verzadiging van het IR spectrum
– Invloed van CO2 op het klimaat
– Fouten in de wetenschappelijke onderbouwing van de hoofdrol van CO2 in het klimaat
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, ism  KIVI kring Rotterdam

28 september 2023
“Towards a more graceful energy transition”
Kasteel Groeneveld, Baarn; 9:00 am – 2:00 pm
Symposium voor energiespecialisten met sprekers:
– Steven Koonin (vmlg staatssecretaris wetenschap & klimaat van Obama): “Towards a more graceful energy transition”
– Alexander Wendt (kritische Duitse energiespecialist): “The negative consequences of the Energy Transition (Energiewende) are already occurring ”
– Theo Wolters (voorzitter stichting MW&B): “How to design a reliable and cost effective electricity system with solar, wind and nuclear”
Program details and registration
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, ism. stichting Clintel and Succesboeken.nl.

Zie hier voor een videoregistratie van de presentaties

25 september 2023
“Hoe ziet ons toekomstig energiesysteem eruit ?”
Presentatie en discussie op de inspiratie avond van de Tilburgse gemeenteraad over innovaties in de energieproductie.
Sprekers:
Richard van de Sanden (EIRES-TU Eindhoven en Differ)
Theo Wolters (Voorzitter Stichting MW&B)
(Videoregistratie van zijn presentatie)

11 april 2023
“Wat kosten de EU en de euro Nederland, en welk effect heeft de euro op onze koopkracht?”
Gesprek met Paul Buitink en Theo Wolters op de video podcast “Holland Gold”
over de laatste twee rapporten van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid.

Samenvatting

Centraal staat het begrip “Monetaire Welvaart-Optimalisatie” dat in het rapport “Onze achterblijvende koopkracht en de euro” geïntroduceerd werd.

13 februari 2023
“De Energiecrisis en de Energietransitie”
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid i.s.m. Clintel
Locatie: Hotel Flora, Hillegom
Bijdrage MW&B voorzitter Theo Wolters:
“De oorzaken van de energiecrisis, en de gevolgen van de energietransitie”

10 mei 2022
“Onze koopkracht en de euro”
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid i.s.m. KIVI Kring Rotterdam
Locatie: Dudok, Rotterdam
Bijdrage MW&B voorzitter Theo Wolters:
“De effecten van de euro op onze koopkracht en op de economie van de landen van de eurozone”

10 november 2021 
Conferentie “Energietransitie… en hoe nu verder naar 2070?
Organisatie: Privaat comité i.s.m. Simon Rozendaal
Locatie: Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum
Bijdrage MW&B voorzitter Theo Wolters:
“De rol van kernenergie in de energietransitie”

Sprekers:
Ir. Simon Rozendaal:
Energietransitie. Wat kunnen wij doen tegen de opwarming van de aarde?

Prof. dr. ir. David Smeulders:
(Aard)gas is een oplossing, niet een probleem

Donald Kreiken MSc:
Het elektriciteitsnet als bindende factor

Ir. Theo Wolters:
De rol van kernenergie in de energietransitie

Prof. dr. Sweder van Wijnbergen
         Economische aspecten van de energietransitie

21 oktober 2020
Kennisconferentie Kernenergie – Thorium
Organisatie: gezamelijke Provinciale Staten
Locatie: online seminar, workshops vooraf hier te volgen
Bijdragen MW&B voorzitter Theo Wolters:
– Workshop:  “De kosten van kernenergie”
– Plenaire afsluiting: “Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling?”

1 oktober 2020
Buccaneer Energy Talks & Drinks Seminar & Webinar
“Phasing out or phasing in: nuclear as part of the energy transition”
Organisatie: The Buccaneer
Locatie: The Buccaneer, Paardenmarkt 1, Delft
Confirmed speakers:

Theo Wolters
– What limitations are there for solar and wind, and the energy transition in general?
– What options for nuclear energy are available in the near future for The Netherlands?
– What roll can (thorium) molten salt reactors play in the energy transition?

Mirjam Vossen
– Public perception of nuclear energy

17 november 2019; Fabrique Invent, Delft
Eat & Greet met Susan Crockford, ijsbeerexpert

Lezing: Marauding Polar Bears of Novaya Zemlya, 1596-1597
De logboeken uit Het Behouden Huys bevatten de oudste beschrijvingen van ontmoetingen tussen mensen en ijsberen.

On their third voyage (1596-1597), William Barents and his crew spent the winter on the northern tip of Novaya Zemlya (latitude 76 N) when their ship became trapped in sea ice. Crew member Gerrit De Veer (1609) kept a journal account of the long, horrifying winter they spent on shore plagued by marauding polar bears. I will provide some details from De Veer’s journal about a winter lived in almost-constant fear of attack and what it tells us about polar bear life history and population size.

13 februari 2019
Presentatie rapport “De Kosten van het Energieakkoord”
Met toelichting door de auteurs en hofnar-commentaar van Adjiedj Bakas 
Het rapport wordt in ontvangst genomen door Frits Bolkestein
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in samenwerking met KIVI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie
Locatie: KIVI, Den Haag
Aankondiging en programma

24 mei 2018
Symposium “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?”
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, i.s.m. Derk Jan Eppink
24 mei 2018, Nieuwspoort, Den Haag, 20.00u – 22.30u
Convocatie

Bekijk het videoverslag van het symposium:

Uit opname deel voor de pauze:
Inleiding transferunie door Derk Jan Eppink

Opname avond voor de pauze
0.00.00 – Theo Wolters: Welkomstwoord
0.02.06 – Derk Jan Eppink: “Van Muntunie naar Transferunie”
0.12.20 – Marcus Kerber: “The European Transfer Union, from German, French and European perspective” (spoken in English)
0.54.50 – Adriaan Schout: “Waar staat Nederland?”
1.08.42 – Adriaan Schout & Marcus Kerber (English) De actualiteit van Italië
1.17.02 – Renske Leijten
1.22.28 – Roelof Bisschop
1.27.00 – Joost Sneller
1.30.00 – Pauze

Opname avond na de pauze
Politiek panel met:
Renske Leijten (SP)
Roelof Bisschop (SGP)
Joost Sneller (D66)
Adriaan Schout
Marcus Kerber
Jean Wanningen


Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid zet zich in voor het bevorderen van onafhankelijke journalistiek en wetenschap, en voor een verstandig beleid van overheden, instanties en bedrijven.

Dit doet ze bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, of door het organiseren of steunen van een goed publiek debat.
Daarbij richt zij zich in eerste instantie op natuur, klimaat en energie. Maar ze ziet daarbij ook verbanden met politieke en economische ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor milieu, wetenschap en beleid, zoals de ontwikkelingen rond de euro en de EU.

Naast het steunen van externe projecten die binnen de doelstellingen vallen, initieert de stichting ook zelf projecten en activiteiten, aanvankelijk met name over de energietransitie en kernenergie, en recentelijk ook over (monetair-)economische onderwerpen.

Journalistiek
Veel ondersteunde projecten zijn wetenschapsjournalistiek van aard, maar ook vallen boeken, documentaires, films, symposia en conferenties onder de gesteunde activiteiten

Climate Dialogue
Ook heeft de stichting op zich genomen om het archief van de bijzondere internationale klimaatdiscussie Climate Dialogue op haar site te faciliteren. Dit was een tweejarig initiatief van de stichting, uitgevoerd door het KNMI en het Planbureau van de Leefomgeving.

Thorium Gesmoltenzoutreactor (MSR)
Er zijn meerdere symposia georganiseerd over thorium gesmoltenzoutreactoren als veelbelovende energiebron van de toekomst. Met name dient het grote internationale congres over thorium MSR genoemd te worden, georganiseerd in samenwerking met TU Delft en KIVI Kerntechnologie, gehouden in de Aula van de universiteit (op het sponsor plaatje klikken voor het openen van de Collegerama registratie van de dag), dat gezien kan worden als het officiële begin van de succesvolle Nederlandse thoriumbeweging.

Kernenergie
Ook zijn de video-opnames van de Kennisconferentie Kernenergie – Thorium, georganiseerd door de gezamelijke Provinciale Staten in samenwerking met onze stichting online gezet op deze site, en is het opnemen van de workshops door ons gefaciliteerd en gefinancierd.
De afsluitende presentatie en een van de workshops (“Wat kost kernenergie?”) werden door ons verzorgd.

De Energietransitie
Het grootste onderzoek dat de stichting heeft laten uitvoeren betrof “De kosten van het Energieakkoord“.
De berekeneningen hieronder waren uitbesteed aan twee duurzame energie-ingenieursbureaus, en de presentatie vond plaats bij het KIVI in de Den Haag. Daarbij werd het eerste exemplaar aangeboden aan Frits Bolkestein, die daarna een zeer interessant dankwoord uitsprak.

Biodiversiteit
Naar aanleiding van de toenemende bezorgdheid bij velen over de veronderstelde afname van de biodiversiteit, heeft de stichting al bijna tien jaar geleden onderzoeken laten uitvoeren naar de staat van de biodiversiteit in het algemeen, en naar die in Nederland in het bijzonder.

Democratische legitimiteit
De wijze van totstandkomen van de laatste drie kabinetten doet vragen rijzen over de democratische legitimiteit van de recente regeerakkoorden. Ook de steeds grotere invloed van de EU op Nederland als soeverein land roept vragen op over de democratische legitimiteit van deze invloed. Hiernaar doet de stichting onderzoek en worden publicaties voorbereid.

EU, ECB en euro
Nu de ontwikkeling richting een federaal bestuurd Europa doorzet, en het beleid van de EU en de ECB leidt tot een astronomische schuldenbubbel en hoge inflatie, zonder dat de burger beseft hoe ingrijpend de gevolgen hiervan zullen zijn, wordt ook hieraan aandacht besteed, onder andere in de vorm van symposia, onderzoek, rapporten, lezingen, publicaties en interviews.


Doneren
Donaties kunt u, onder vermelding van uw specifieke doel, overmaken naar:
Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid, IBAN NL04INGB0005526038
RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 822331767; KvK 27378299
De stichting heeft de ANBI status


Publicaties

Rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro
Diepgaand onderzoek naar met name de effecten van de euro op de koopkracht van de Nederlanders, maar in tweede instantie ook naar de monetaire effecten van het hebben van een euro muntunie voor alle aangesloten landen.

De euro blijkt verstorend te werken op onze economie, en bijzonder slecht te zijn voor onze koopkracht, maar ook voor de economie van de zwakkere landen.
En zelfs in een Verenigde Staten van Europa zal de economie blijvend lijden onder de negatieve effecten van de euro.

De huidige euro blijkt dus niet houdbaar.

Het rapport introduceert het begrip “Monetaire Welvaart-Optimalisatie”

Bespreking van dit onderwerp op Holland Gold

Rapport “Enquête Hoofdpunten Beleid Rutte IV
Grote, representatieve enquête uitgevoerd door Peil.nl, in de maand oktober 2021, in opdracht van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Wat wil de meerderheid van de Nederlanders als beleid van kabinet Rutte IV op gebied van klimaat, natuur, EU en immigratie?
Wat vinden de stemmers op de partijen eigenlijk van het beleid van hun partij?

De enquête biedt een verrassend inzicht in wat Nederland wil van de politiek!

De enquête is samengevat in dit artikel op Wynia’s Week

Notitie  “De Stikstofcrisis”

Notitie “De Stikstofcrisis”

Een van de allereerste kritische beschouwingen over het stikstofprobleem (december 2020).
Is iets natuur, wanneer het het gevolg is van natuurvernietiging door de mens?
Is iets natuurbescherming, wanneer het eigenlijk het natuurlijke herstelproces van successie verhindert?

Rapport “Het raadsel van de verdwenen hittegolven
Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte

Look here for the scientific (peer reviewed) article in Theoretical and Applied Climatology which is based on this report.

Auteurs:
Frans Dijkstra
Jan Ruis
Rob de Vos
Marcel Crok

Wat zijn de echte kosten van de energietransitie?
Dat leest u in dit MW&B onderzoek!

Alles over dit onderzoek vindt u op de site Energietransitie.net, o.a.:

Hoezeer wordt de biodiversiteit nu echt bedreigd?
Lees er alles over in dit MW&B onderzoek!