Agenda

Recente Activiteiten

Zie hier voor alle activiteiten

10 november 2021 
Conferentie “Energietransitie… en hoe nu verder naar 2070?
Organisatie: Privaat comité i.s.m. Simon Rozendaal
Locatie: Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum
Bijdrage MW&B voorzitter Theo Wolters:
“De rol van kernenergie in de energietransitie”

Sprekers:
Ir. Simon Rozendaal:
Energietransitie. Wat kunnen wij doen tegen de opwarming van de aarde?

Prof. dr. ir. David Smeulders:
(Aard)gas is een oplossing, niet een probleem

Donald Kreiken MSc:
Het elektriciteitsnet als bindende factor

Ir. Theo Wolters:
De rol van kernenergie in de energietransitie

Prof. dr. Sweder van Wijnbergen
         Economische aspecten van de energietransitie

21 oktober 2020
Kennisconferentie Kernenergie – Thorium
Organisatie: gezamelijke Provinciale Staten
Locatie: online seminar, workshops vooraf hier te volgen
Bijdragen MW&B voorzitter Theo Wolters:
– Workshop:  “De kosten van kernenergie”
– Plenaire afsluiting: “Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling?”

1 oktober 2020
Buccaneer Energy Talks & Drinks Seminar & Webinar
“Phasing out or phasing in: nuclear as part of the energy transition”
Organisatie: The Buccaneer
Locatie: The Buccaneer, Paardenmarkt 1, Delft
Confirmed speakers:

Theo Wolters
– What limitations are there for solar and wind, and the energy transition in general?
– What options for nuclear energy are available in the near future for The Netherlands?
– What roll can (thorium) molten salt reactors play in the energy transition?

Mirjam Vossen
– Public perception of nuclear energy

17 november 2019; Fabrique Invent, Delft
Eat & Greet met Susan Crockford, ijsbeerexpert

Lezing: Marauding Polar Bears of Novaya Zemlya, 1596-1597
De logboeken uit Het Behouden Huys bevatten de oudste beschrijvingen van ontmoetingen tussen mensen en ijsberen.

On their third voyage (1596-1597), William Barents and his crew spent the winter on the northern tip of Novaya Zemlya (latitude 76 N) when their ship became trapped in sea ice. Crew member Gerrit De Veer (1609) kept a journal account of the long, horrifying winter they spent on shore plagued by marauding polar bears. I will provide some details from De Veer’s journal about a winter lived in almost-constant fear of attack and what it tells us about polar bear life history and population size.

13 februari 2019
Presentatie rapport “De Kosten van het Energieakkoord”
Met toelichting door de auteurs en hofnar-commentaar van Adjiedj Bakas 
Het rapport wordt in ontvangst genomen door Frits Bolkestein
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in samenwerking met KIVI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie
Locatie: KIVI, Den Haag
Aankondiging en programma

24 mei 2018
Symposium “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?”
24 mei 2018, Nieuwspoort, Den Haag, 20.00u – 22.30u
Convocatie

Bekijk het videoverslag van het symposium:

Uit opname deel voor de pauze:
Inleiding transferunie door Derk Jan Eppink

Opname avond voor de pauze
0.00.00 – Theo Wolters: Welkomstwoord
0.02.06 – Derk Jan Eppink: “Van Muntunie naar Transferunie”
0.12.20 – Marcus Kerber: “The European Transfer Union, from German, French and European perspective” (spoken in English)
0.54.50 – Adriaan Schout: “Waar staat Nederland?”
1.08.42 – Adriaan Schout & Marcus Kerber (English) De actualiteit van Italië
1.17.02 – Renske Leijten
1.22.28 – Roelof Bisschop
1.27.00 – Joost Sneller
1.30.00 – Pauze

Opname avond na de pauze
Politiek panel met:
Renske Leijten (SP)
Roelof Bisschop (SGP)
Joost Sneller (D66)
Adriaan Schout
Marcus Kerber
Jean Wanningen


Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid zet zich in voor het bevorderen van onafhankelijke journalistiek en wetenschap, en voor een verstandig beleid van overheden, instanties en bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, of door het organiseren of steunen van een goed publiek debat.
Daarbij richt zij zich in eerste instantie op natuur, klimaat en energie. Maar ze ziet daarbij ook verbanden met politieke en economische ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor milieu, wetenschap en beleid, zoals de ontwikkelingen rond de euro en de EU.

Veel projecten zijn wetenschapsjournalistiek van aard, maar ook vallen boeken, documentaires, films, symposia en conferenties onder de gesteunde activiteiten.

Ook heeft de stichting op zich genomen om het archief van de bijzondere internationale klimaatdiscussie Climate Dialogue op haar site te faciliteren.

Naast het steunen van externe projecten die binnen de doelstellingen vallen, initieert de stichting ook zelf projecten en activiteiten. Zo zijn onderzoeken naar de staat van de biodiversiteit opgezet, en zijn meerdere symposia georganiseerd over thorium gesmoltenzoutreactoren als veelbelovende energiebron van de toekomst.
Nu de ontwikkeling richting een federaal bestuurd Europa doorzet, zonder dat de burger beseft hoe ingrijpend de gevolgen hiervan zullen zijn, wordt ook hieraan aandacht besteed, onder andere in de vorm van symposia.


Doneren
Donaties kunt u, onder vermelding van uw specifieke doel, overmaken naar:
Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid, IBAN NL04INGB0005526038
RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 822331767; KvK 27378299
De stichting heeft de ANBI status

Wat zijn de echte kosten van de energietransitie?
Dat leest u in dit MW&B onderzoek!

Alles over dit onderzoek vindt u op de site Energietransitie.net, o.a.:

Hoezeer wordt de biodiversiteit nu echt bedreigd?
Lees er alles over in dit MW&B onderzoek!