MW&B Presentation Video’s

[11]
20 Oktober,  2023
De energietransitie – een reality check
De energietransitie naar net-zero in 2050 is een gevaarlijke illusie en sloopt onze welvaart
Presentatie door Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid
Organisatie: Holland Gold, G3 evenement, Ede

Theo Wolters beoordeelt kritisch het realiteitsgehalte van de energietransitie, met deze keer extra aandacht voor de effecten ervan op welvaart en economie.
Hij toont aan dat net zero in 2050 onmogelijk is, en dat een transitie naar wind en zon überhaupt onbetaalbaar is.
Een transitie kan immers alleen slagen als die gebaseerd is op innovaties die leiden tot grote welvaartsgroei. Er is dus innovatie nodig die een energiebron oplevert die fossiel in een normaal proces verdringt, omdat hij schoner, betrouwbaarder en vooral goedkoper is.

In dit proces heeft Nederland een unieke kans om het voortouw nemen in de vorm van onze veelbelovende startup Thorizon, die al ver is met de ontwikkeling van een thorium gesmoltenzoutreactor gebaseerd op een uniek concept.

Het laatste deel van de presentatie werd ingekort, maar kan in uitgebreide vorm bekeken worden in de lezing die Wolters gaf op 28 september in Baarn.

Aan het einde van de presentatie  stelde Mona Keijzer (BBB) nog een vraag aan Theo Wolters over adaptatie, die aanleiding was voor een samenvattende conclusie van de laatste twee presentaties van de dag: die van Marcel Crok over klimaat en deze van Theo Wolters over de energietransitie.

[10]
September 28th,  2023
Towards a new energy system based on wind, solar and nuclear energy
By Theo Wolters, chairman of The Environment, Science & Policy Foundation

Presentation at the symposium “Towards a more graceful energy transition”, with Prof. Steven Koonin

The present electricity system relies on a merit order based market, which has worked great for decades, but cannot cope with a substantial share of subsidised CAPEX driven production, in combination with a huge reduction of on-demand production. Without changing the system, we will end up with frequent and long black-outs, and a very high electricity price.

A new electricity system is proposed, allocating the huge system costs to the sources that cause them. This will provide both maximum grid stability and lowest electricity cost.

More information about the presentation and the symposium can be found here.

[9]
25 september, 2023
De energietransitie op stedelijk niveau – Realisme en Innovatie
Theo Wolters inspireert de Tilburgse Gemeenteraad

Hoe realistisch is het doel van net zero in 2050; wat zouden de kosten daarvan zijn; wat zijn onrendabele innovaties en waarom; en welke inspirerende innovaties zijn wel rendabel?
Met nieuwe ontwikkelingen zoals de thorium gesmoltenzoutreactor, en de pool reactor voor wijkverwarming.

[8]
11 april, 2023
De euro is vreselijk duur voor de Nederlanders en veroorzaakt een groot koopkrachtverlies.
Theo Wolters in gesprek met Paul Buitink voor Holland Gold Podcast

In de serie gesprekken over de euro bespreekt Theo Wolters met Paul Buitink de mechanismen achter de euro en de kwalijke gevolgen voor sterke en zwakke landen.
Hij introduceert het begrip “Monetaire Welvaartoptimalisatie” en verklapt dat hij daarmee een oplossing aan het ontwikkelen is voor de problemen met de euro.

Het gesprek is gebaseerd op deze twee rapporten van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Als voorbereiding is het ook nuttig om een blog uit 2014 te lezen:
“Het kernprobleem van de Europese muntunie”

[7]
October 21, 2020
Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling van kernenergie?

Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Presentatie voor de Kennisconferentie Kernenegie & Thorium voor de gezamelijke Provinciale Staten

[6]
October 19, 2020
Wat kost kernenergie?
Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Concrete plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland die goedkopere elektriciteit leveren dan fossiele centrales, en om de ontwikkeling van een Nederlandse thoriumcentrale te financieren.

Workshop voor de Kennisconferentie Kernenegie & Thorium voor de gezamelijke Provinciale Staten

[5]
March 1, 2019
Cafe Weltschmerz interview, Amsterdam
Over het rapport “De kosten van het energieakkooord”
Interview van Arno Wellens met Theo Wolters

Zie voor meer informatie over het rapport de video’s van de presentatie ervan op de site van het rapport.

[4]
February 13, 2019
KIVI grote zaal, Den Haag
Presentatie van rapport “De Kosten van het Energieakkoord”, deel 1
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in samenwerking met KIVI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

Registratie van het eerste deel van de middag

[3]
February 13, 2019
KIVI grote zaal, Den Haag
Presentatie van rapport “De Kosten van het Energieakkoord”, deel 2
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in samenwerking met KIVI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

Registratie van het tweede deel van de middag, met o.a. de economische aspecten van de transitie

[2]
January 26, 2017
Studium Generale Delft, Prinsenkwartier
“Thorium MSR: kernenergie zonder de nadelen”
1. Hoe werkt de thorium gesmoltenzoutreactor?
2. Waarom is er nog geen MSR en wanneer is ie er wel?
3. Ontwikkelingen sinds het grote thorium MSR symposium in 2015

Op verzoek van Studium Generale Delft gaf Theo Wolters een presentatie over thorium MSR, naar aanleiding van zijn korte opmerkingen daarover in zijn lezing “Zin en onzin van de Energietransitie” op 10 november 2016, ook voor Studium Generale Delft.

(Helaas is de geluidskwaliteit van de opname beroerd, waarvoor excuses)

[1]
November 10, 2016
Studium Generale Delft, Prinsenkwartier
“Zin en onzin van de energietransitie”

Energie
9 – 31  (min)        Energietransitie
31 – 45                 De kosten van ons energiebeleid,
.                            o.a. per modaal gezin
45 – 1.17               Vragenronde – Q&A

Klimaat
1.17 – 1.24           Opraken fossiel, afhankelijkheid schurkenstaten
1.24 – 1.37           Doelen en werking klimaatbeleid
1.38 – 1.53           Klimaatprobleem of niet?
.                             Modellen/waarnemingen
1.53 –  1.57          Wat dan wel? Zinnig energiebeleid