Download Pagina

van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Het (gratis) downloaden van de rapporten heeft het voordeel dat u op de ontelbare links kunt klikken waarmee de rapporten ondersteund worden.

Papieren versie
Wanneer het toch uw voorkeur heeft om het rapport in papier te ontvangen, dan kunt u het bestellen door een donatie van (minimaal) het bij het rapport genoemde bedrag te doen, met vermelding van:
– uw postadres
– de naam van het gewenste rapport

aan: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid
Banknr. NL04INGB0005526038

De stichting heeft de ANBI status: RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 822331767; KvK 27378299

Notitie “De euro blijkt peperduur en slecht voor de koopkracht van de Nederlanders”

Papieren versie: €8 overmaken met vermelding van uw postadres en “Notitie Euro peperduur”

Notitie “De euro blijkt peperduur en slecht voor de koopkracht van de Nederlanders

Notitie, op 25 februari gepubliceerd op Wynia’s Week, ten behoeve van het Tweedekamer debat over de euro op 9 maart 2023.

De notitie is gebaseerd op twee onderzoeken van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid.

Het eerste rapport “Blootstelling van Nederland aan kosten van de EU en de euro“ is nog niet in andere vorm beschikbaar dan in deze notitie. Voor meer informatie over de berekening: info@mwenb.nl

Nieuwsbericht met korte samenvatting op Wynia’s Week (9e best gelezen Wynia’s Week artikel van 2023)

Bespreking van dit onderwerp op Holland Gold  (meer dan 30.000 keer bekeken)

Het tweede rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro” is op 1 maart 2022 gepubliceerd en kan hier of hieronder gedownload worden

Rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro”

Papieren versie: €25 overmaken met vermelding van uw postadres en “Achterblijvende Koopkracht”

Rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro”

Diepgaand onderzoek naar de effecten voor Nederland van het deelnemen aan de euro-muntunie.
Met name aandacht voor het effect van de euro op onze koopkracht, maar ook een grondige analyse van de werking van de euro voor de andere landen in de eurozone.

Al doende wordt dieper ingegaan op de wetmatigheden van de monetaire economie, en wordt het begrip “Monetaire Welvaart-Optimalisatie” geïntroduceerd.
Tot slot wordt bepaald of de euro voor de eurozone houdbaar is, en of hij in dat geval te verkiezen is boven monetaire flexibiliteit van de deelnemende landen.

Bespreking van dit onderwerp op Holland Gold

Rapport “Enquête Hoofdpunten Beleid Rutte IV”

Papieren versie: €30 overmaken met vermelding van uw postadres en “Enquête Rutte IV”

Rapport “Enquête Hoofdpunten Beleid Rutte IV”

Grote, representatieve enquête onder 3500 respondenten, uitgevoerd door Peil.nl, in de maand oktober 2021, in opdracht van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid.

Wat wil de meerderheid van de Nederlanders als beleid van kabinet Rutte IV op gebied van klimaat, natuur, EU en immigratie?
Wat vinden de stemmers op de partijen eigenlijk van het beleid van hun partij?

De enquête is samengevat in dit artikel op Wynia’s Week

Notitie  “De Stikstofcrisis”

Papieren versie: €8 overmaken met vermelding van uw postadres en “Notitie Stikstofcrisis”

Notitie “De Stikstofcrisis”

Een van de allereerste kritische beschouwingen over het stikstofprobleem (december 2020).
Is iets natuur, wanneer het het gevolg is van natuurvernietiging door de mens?
Is iets natuurbescherming, wanneer het eigenlijk het natuurlijke herstelproces van successie verhindert?

Rapport “Het raadsel van de verdwenen hittegolven”

Papieren versie: €35 overmaken met vermelding van uw postadres en “Verdwenen hittegolven”

Rapport “Het raadsel van de verdwenen hittegolven
Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte

Look here for the scientific (peer reviewed) article in Theoretical and Applied Climatology which is based on this report.

Auteurs:
Frans Dijkstra
Jan Ruis
Rob de Vos
Marcel Crok

Uitgegeven in samenwerking met Clintel

Rapport “Kosten van het Energieakkoord”

Papieren versie: €20 overmaken met vermelding van uw postadres en “Kosten Energiakkoord”

Rapport “Kosten van het energieakkoord”
Spreadsheet “Kosten van het energieakkoord”
Dankwoord van Frits Bolkestein
De uitnodiging voor de presentatie op 13 februari
Het persbericht  

Rapport “Biodiversiteitscrisis, Massa-uitsterven of massahysterie?

Papieren versie: €20 overmaken met vermelding van uw postadres en “Biodiversiteit hysterie”

Rapport “Biodiversiteitscrisis, Massa-uitsterven of massahysterie?
Een hoge resolutie afbeelding van de voorpagina van het rapport
Het persbericht bij de publicatie van het rapport

Rapport “Sjoemelnatuur”

Papieren versie: €20 overmaken met vermelding van uw postadres en “Sjoemelnatuur”

Het rapport “Sjoemelnatuur, Hoe het Planbureau voor de Leefomgeving en natuurorganisaties onze natuur uitkleden met creatief boekhouden”

Symposium “Thorium MSR Delft 2015”

Een collegerama weergave van het hele symposium, georganiseerd door Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, in samenwerking met TU Delft en KIVI kerntechnologie
De buitenlandse sprekers met een korte beschrijving en het dagprogramma

Infographic van Lucas Pool over MSR en algemene uitleg
Wetenschappelijk artikel van prof. Jan Leen Kloosterman over de paradigmaverschuiving als gevolg van de MSR