Het stikstofdossier: terug naar de tekentafel

Het Nederlandse stikstofbeleid is piepend en krakend tot stilstand gekomen. Je zou zeggen, hoog tijd om eens wat afstand te nemen en te onderzoeken hoe we in deze malaise beland zijn. Maar nee hoor, het enige dat telt is hoe Nederlandse bouwprojecten zo snel mogelijk weer hervat kunnen worden. De commissie Remkes moest daarvoor zorgen met een reeks van nieuwe (nood)maatregelen.

En terwijl boeren sinds de jaren tachtig al maatregelen hebben genomen om de emissie van ammoniak en andere gassen te beperken, zijn het opnieuw diezelfde boeren die een groot deel van het ‘probleem’ mogen oplossen. Geen wonder dat ze op 1 oktober massaal naar Den Haag togen.

Jaap Hanekamp en ikzelf doken een paar jaar geleden uitgebreid in het ammoniakdossier. Wat we aantroffen was niet fraai. Data die weg waren, metingen van ammoniak in de lucht die helemaal geen afname laten zien, beleid dat grotendeels gebaseerd is op modellen, die nooit gevalideerd zijn.

Meer dan ooit is het noodzakelijk om in het stikstofdossier terug te gaan naar de tekentafel. Maar in Den Haag zal dat niet snel gebeuren.

In een uitgebreid essay, een serie interviews bij Café Weltschmertz en een korte documentaire wil ik teruggaan naar de basis van het vraagstuk. Is er wel een stikstofprobleem? Zo ja, wat houdt dat probleem dan in en waar komt het vandaan? Zijn er ook andere oplossingen voor het eventuele stikstofprobleem dan proberen emissies naar beneden te krijgen? Wat zou er gebeuren in natuurgebieden als we de stikstofbelasting gewoon zouden accepteren? Hoeveel geld vinden we eigenlijk dat het stikstofprobleem mag kosten? Hoe gaan onze buurlanden eigenlijk met ‘stikstof’ om? Hoe zou nieuw beleid eruit kunnen zien als je terug naar de tekentafel zou gaan?

Om deze vragen te beantwoorden zal ik onderzoekers, beleidsmakers, boeren, juristen interviewen. Aangezien het vraagstuk nu zeer actueel is, worden de resultaten idealiter zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Begroting:
1) Essay “Stikstofbeleid: terug naar de tekentafel”: €20.000
2) Serie interviews bij Café Weltschmertz: €5.000
3) Documentaire “Stikstofbeleid: terug naar de tekentafel”: minimaal €30.000

Zodra de eerste € 5000 binnen is zullen de werkzaamheden (met name punt 2) gestart worden. Dit initiatief is mede tot stand gekomen in samenwerking met Marco van Dijke, akkerbouwer in Zeeland. Hij is ook de contactpersoon voor de crowdfunding. Zijn contactgegevens zijn nuitstoot@outlook.com .

Het geld voor het stikstofdossier wordt ingezameld door Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid (ANBI: 822331767) en is dus fiscaal aftrekbaar volgens de ANBI regels.

Marcel Crok
marcel.crok@gmail.com

Crowdfunding Stikstofdossier

[paytium name=”Stikstofdossier” description=”Stikstofdossier”] [paytium_progress label=”Stand: ” crowdfunding_id=”mijn_doel_1″ goal_amount=”55000″ /] [paytium_field type=”name” label=”Naam” required=”true” /] [paytium_field type=”email” label=”Email” required=”true” /] [paytium_field type=”textarea” label=”Opmerking (reden bijdrage)” required=”true” /] [paytium_field type=”open” label=”Bijdrage:” required=”true” /] [paytium_button label=”Betalen” /] [/paytium]